Giysû-yı Yâr

10 Temmuz 2015 0 yorum Cenap Şahabettin 3958 Görüntüleme

Giysû-yı Yâr

Zülfünü bî-nizâm ü bî-pervâ

Dağıtır şâne-yî tabîiyyet,

Cem’ eder bâ-kemâl-i istiğnâ

Lemse-yi şûh-ı bâd-ı nisviyyet…

 

 

Şimdi bir nefha-yi heves dağıtır,

Yine beyhûde topladın, ördün;

Ne kadar toplasan perîşândır,

Toplanır saçların dağılmak içün…

 

Kaldı gönlüm şu dâm-gâhında,

Dâm-ı zülf-i heves-penâhında

Ebedî bir esîr-i nahcîrin.

 

Zer-i zülfünde her ham-i sâhir

Sanki bir halka-yi muzıyyesidir,

Unk-ı ruhumda bağlı zencîrin…

 

Eylerse nasıl hüsn-i hazînin

Giysû-yı zerîninle tetevvüc,

Eyler şeb-i ekdârımın üstünde temevvüc

Bir fecr-i tesellî gibi giysû-yı zerinin.

 

Zülfün arasından bana mutlak

Âlem görünür nûr ile memlû;

Bir îd-i münevver gibi ey hüsn-i semen-bû

Ömrün bana zülfün arasından güler ancak.

 

Ba’zan onu ben rûyuma serper,

Okşar, öperim mest ü münevver;

Ba’zan o bana râz-ı bahârânı fısıldar.

 

Gönlüm ona her derdini söyler;

Her hissimi, her fikrimi dinler

Bir mahrem-i rûhumdur o giysû-yı ziyâ-dâr.

                         *

Saçların, âh o pür-vefâ saçlar

Şeb-i mihnette okşuyor başımı.

Sen uyurken yanımda ben ağlar,

Gizlerim saçlarında gözyaşımı.

 

Âh o giysû-yı tesliyet-kârın

Edemem ıtr-ı mihr-bânını terk;

Kefenim olsa zülf-i zer-târın

Bir müzehheb firâş olur bana merk.

 

Elem-i dâğ-ı ömrüm eksiliyor,

Saçların pür hevâ-yı müskir-i dil

Okşadıkça ser-i küdûretimi.

 

Leyl-i zahmımda an-be-ân siliyor…

Bir muattar, muzî, ipek mendil

Gibi zülfün dem-î felâketimi…

                             Cenap Şahabettin

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1987 Görüntüleme

0 yorum