Makdem-i Yâr

9 Temmuz 2015 0 yorum Cenap Şahabettin 7374 Görüntüleme

Makdem-i Yâr

Pervâne-i zerrin gibi her zühre-i zerrin

Titrerdi zümürrüd-geh-i lerzân-ı çemende;

Çağlardı leb-i sîm-i hıyâbân-ı semende

Bir çeşme-i billur ile bir cû-yi bilûrîn;

 

 

Düşmüştü siyeh-berk-i şebe şeb-nem-i sîmîn

Şeb-nem gibi titrerdi kamer leyi üzerinde;

Bir şeb-pere-yî hufte, bir âhû-yı çerende

Vermişti bu nüzhet-gehe bir vahşet-i nermîn.

 

Âhû ile şeb-perre vü evrâk ile ezhâr

Nâ-gâh fısıldattı leb-i âb-ı revânda:

Zîrâ, şu perî-hâneye karşı, bu evânda

 

Ey dürr-i yetîm-i sedef-i şefkatim, ey yâr,

Sen bir meh-i zî-rûh gibi yükseliyordun,

Muzlim korunun zıllı içinden geliyordun.

                                                 Cenap Şahabettin

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum