Gazel

9 Temmuz 2015 0 yorum Cenap Şahabettin 2100 Görüntüleme

Gazel

Âlemi taltîf için sen eylesen ref’-î nikâb

Nûra müstağrak olur cümle cihân ey âf’ıtâb

 

Arz edip hâlin dil-i bîmâra ey sultân-ı hüsn

Gamze-yi hâzır-cevâbından cevâb ister cevâb

Hâzır olmuşken nigâh-i nâzına can vermeğe

Bir nigehle etmedin erbâb-ı aşkı kâm-yâb

Âşıkı zevk-i cemâlin neşve-yâb etmektedir

Çok mudur eyler isem la’lin öpüp terk-i şerâb

Âzim-i ser-menzil-i nehc-i sadâkattir dilim

Hîçbir dem ben dürûğ u kizbi etmem irtikâb

                                          Cenap Şahabettin

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum