Elhân-ı Şitâ

9 Temmuz 2015 0 yorum Cenap Şahabettin 2282 Görüntüleme

Elhân-ı Şitâ

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş,

Eşini gaaib eyleyen bir kuş

                                      gibi kar

 

Geçen eyyâm-ı nev-bahârı arar.

 

Ey kulûbun surud-ı şeydası,

Ey kebûterlerin neşîdeleri

O bahârın bu işte ferdâsı:

Kapladı bir derin sükûta yeri

                                         Karlar

Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar.

 

Ey uçarken düşüp ölen kelebek,

Bir beyaz rîşe-yî cenâh-ı melek

                                      gibi kar

Seni solgun hadîkalarda arar.

 

Sen açarken çiçekler üstünde

Ufacık bir çiçekli yelpâze,

Na’şın üstünde şimdi, ey mürde,

Başladı parça parça pervâze   

                                        karlar

Ki semâdan düşer düşer ağlar.

 

Uçtunuz, gittiniz siz ey kuşlar;

Küçücük, ser-sefîd baykuşlar

                                gibi kar

Sizi dallarda, İanelerde arar.

 

Gittiniz, gittiniz siz ey mürgân,    

Şimdi boş kaldı ser-te-ser yuvalar.

Yuvalarda – yetîm-i bî-efgân! –

Son kalan mâi tüyleri kovalar

                                          karlar

Ki havâda uçar uçar ağlar.

 

Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir

Berk-i semen, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter…

Dök ey semâ, revân-ı tabîat günüdedir.

Hâk-i siyâhın üstüne sâfî şükûfeler!

 

Her şâh-sâr şimdi – ne yaprak, ne bir çiçek! –

Bir tûde-yi zılâl ü siyeh-reng ü nâ-ümîd…

Ey dest-i âsumân-ı şitâ, durma, durma çek

Her şâh-sârın üstüne bir sütre-yî sefîd.

 

Göklerden emeller gibi rızân oluyor kar,

Her sûda hayâlim gibi pûyân oluyor kar.

Bir bâd-ı hamûşun per-i sâfında uyuklar

Tarzında durur bir aralık, sonra uçarlar.

 

Soldan sağa, sağdan sola lerzân ü girîzân

Gâh uçmada tüyler gibi, gâh olmada rîzân

Karlar, bütün elhânı mezâmîr-i sükûtun,

Karlar, bütün ezhârı riyâz-i melekûtun.

 

Dök hâk-i siyâh üstüne, ey dest-i semâ, dök;

Ey dest-i semâ, dest-i kerem, dest-i şitâ dök;

Ezhâr-ı bahârın yerine berf-i sefîdi,

Elhân-ı tuyûrun yerine samt-ı ümîdi.

                                Cenap Şahabettin

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum