Münâcât

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 1704 Görüntüleme

Münâcât

İlâhî cihân-âferîn zü’l-celâlim

Şuhûd-i rubûbiyyetinde avâlim

 

Temâsîl-i erteng-i pür-hikmetindir

Kerîm ü kerem-dîde, mazlum ü zâlim

Huzurunda mahsûl-i kalb ü lisânım

Hurûşân-sirişkim, perîşân-mekâlim

Ne hacet var izhâr-ı acz ü niyâza

Bütün ihtikarım, bütün ibtihâlim

Muammâ-yı dil bir garîb âferîde

Ne mecnûn ne âkil -ne câhil ne âlim

Bilen varsa sensin nasıl nüshayım ben

Bana verdi hayret gumûz-i meâlim

Nasıl i’timâd eyleyim mâ-sivâya

Ki her bir demimdir dem-i intikâlim

Bekâ yoksa dünyâda ukbâda vardır

Benim var mı yoktur demek ihtimâlim

Eder rûh-i Nâcî şu ikrarı tekrâr

Masûnü’z-zevâtim, masûnü’z-zevâiim

Senin lûtf-i vâlânı gözler ümîdim

Senin kurb-i â’lânı özler hayâlim

Şu hâlim olur belki gufrânı câlib

Olur belki gufranı câlib şu hâlim

                              Muallim Naci (Sünbüle)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

2090 Görüntüleme

Gazel

1753 Görüntüleme

0 yorum