Kebuter

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 2429 Görüntüleme

Kebûter

Uçtukça hayâl-i yâr gözde

Ârâma bulup medâr sözde

Şeb-dâne-yi dîde-yi terimle

Meşgul olurum kebûterimle

 

Bir öyle enîs-i cân bulunmaz

Ammâ o da her zamân bulunmaz

Terk eylemiş işte âşiyânı

Hâki iken olmuş âsumânî

Baktıkça o sun’-i ber-kemâle

Şâhîn-i kazâ gelir hayâle

Göklerde gezen o bâl-i menkûş

Bir gün olacak zemîne mefrûş

Hoşnûd musun bu ibtilâdan

Bilmem ne usandın inzivâdan

Bir beyza içinde hayli eyyâm

Tenhâca kapandın ettin ârâm

Âh olsa İdim şu sırra vâkıf

Nerden girip oldun anda âkif

Çıktın büyüyüp fezâ-yı feyze

Hatırda mı tenk-nây-ı beyza

Geh arkadaşınla gâh tenhâ

Hürrüm diyerek uçarsın ammâ

Gâhî o nigâh-ı vahşet-âsâr

Hiss ettiriyor ki bir gamın var

Etmiş seni de karîn-i hayret

Hürriyet içinde bir esâret

Baksan görünür bu dâr-ı ibret

Sayyâd ile saydtan ibâret

Gördün mü bu dâm-gehte âzâd

Bir dâmın esiri sayd ü sayyâd

Âlem bu tarîke münseliktir

Yekdiğeri sayda münhemiktir

Bir gürk ana geldi oldu cellâd

Av bekler iken av oldu sayyâd

Bir başka cihân olunsa ibrâz

Etsek şuradan seninle pervâz

Dünyâ nedir anmasak unutsak

Âvâreyiz âşiyâna tutsak

                        Muallim Naci (Âteşpâre)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

1775 Görüntüleme

Gazel

2333 Görüntüleme

0 yorum