Hatif — Şâir

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 1485 Görüntüleme

Hatif — Şâir

Hâtif

Şâir! Nedir bu nâle ki bî-ihtirâzdır?

Andan kulûb-i âliye pur-ihtizâzdır

Aks eyledikçe göklere nâlen hazin hazin

 

Olmaktadır müşârik-i hüznün mukarrebîn

Bâdî nedir bu hâle ki şâdî-güdâzdır

Derdin bilinmiyor bu ne ser-beste râzdır

Eğlen cihânla çekme tâb ol tarab-güzîn

Dârü’t-tarabtır ehl-i dile her zaman zemîn

 

Şâir

Bir hasm-ı hânegîdir eden muztarib beni

Bilmem bu beyte kim kapamıştır o düşmeni

Bir beyne mâlikim ki belâdan haber verir

Dünyâya nef’i var bana ancak zarar verir

Sen bilmiyorsun âh bu süfli nişîmeni

İm’ân olunsa bir görünür sûr u şiveni

Bahs etseler yanımda sefadan keder verir

Hâtif de olsa hem-nefesim derd-i ser verir

                                       Muallim Naci (Sünbüle)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Dicle

4589 Görüntüleme

Gazel

2452 Görüntüleme

Gazel

2014 Görüntüleme

0 yorum