Hatif — Şâir

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 1557 Görüntüleme

Hatif — Şâir

Hâtif

Şâir! Nedir bu nâle ki bî-ihtirâzdır?

Andan kulûb-i âliye pur-ihtizâzdır

Aks eyledikçe göklere nâlen hazin hazin

 

Olmaktadır müşârik-i hüznün mukarrebîn

Bâdî nedir bu hâle ki şâdî-güdâzdır

Derdin bilinmiyor bu ne ser-beste râzdır

Eğlen cihânla çekme tâb ol tarab-güzîn

Dârü’t-tarabtır ehl-i dile her zaman zemîn

 

Şâir

Bir hasm-ı hânegîdir eden muztarib beni

Bilmem bu beyte kim kapamıştır o düşmeni

Bir beyne mâlikim ki belâdan haber verir

Dünyâya nef’i var bana ancak zarar verir

Sen bilmiyorsun âh bu süfli nişîmeni

İm’ân olunsa bir görünür sûr u şiveni

Bahs etseler yanımda sefadan keder verir

Hâtif de olsa hem-nefesim derd-i ser verir

                                       Muallim Naci (Sünbüle)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

2094 Görüntüleme

0 yorum