Dicle

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 5094 Görüntüleme

Dicle

Vatanımdan tebâüd etmiş idim

Sorma ammâ nasıl tebâüd ediş

Sonra Bağdad’a doğru gitmiş idim

Unutulmaz o âşıkâne gidiş

 

 

Eşk-i hasret eser-nümâ-yı hurûş

Ser hevâ-dâr, sine gam-perver

Dil hayâl-i vatanda, leb hâmûş

Yine ammâ kalem nağam-perver

 

Bâdın ol suya uğradıkça rehi

Kesilir sath-ı Dicle mahşer-i mevc

Sedd-i râh olmak İstedikçe gehî

Cenk eder senklerle leşker-i mevc

 

Cûşa başlar görünce seyl-i dilim

Lâübâlî revişli enhârı

Akar enhâra mâ’-i meyl-i dilim

Severim ser-hoşâne reftârı

 

Bir gelir, şöyle bir lâtif döner

Gidemez hep bir istikâmette

Her dönüş arz eder cihân-ı diğer

Her cihân başka bir letâfette

 

Nedir ey cûy-ı hoş-reviş, bu şitâb

Acebâ Basra Körfezi’nde ne var

Durma, git git ki etti Hâlik-i âb

Bahri nehr-i revâna cây-ı karâr

 

Ben de bir başka cüy-i cûşânım

Nice vâdiden eyledim cereyân

Firkat-i bahr ile hurûşânım

Bende senden ziyâdedir feyezân

 

Feyezânın tezâyüd ettikçe

Tuna cûş eyliyor hayâlimde

Tunalaştın gözümde gittikçe

………………………………………….

 

…………………………………………

Âh-ı memdûdum oldu hem-râhın

Ya tabiî değil mi âh edişi

Anı yâd eyleyen dil-âgâhın

 

Acebâ hangi asrın âsârı

Ne bu vîrâneler sevâhilde

Oldu nakşı hayâlime sâri

Kaldı yer yer harâbeler dilde

 

Olsa kâşâneler kenârında

Tâzelense ümîd-i istikbâl

Olsa ma’mûreler civârında

Ne güzel ârzû, ne tatlı hayâl!

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Kuzu

5817 Görüntüleme

Gazel

1775 Görüntüleme

0 yorum