Dicle

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 4918 Görüntüleme

Dicle

Vatanımdan tebâüd etmiş idim

Sorma ammâ nasıl tebâüd ediş

Sonra Bağdad’a doğru gitmiş idim

Unutulmaz o âşıkâne gidiş

 

 

Eşk-i hasret eser-nümâ-yı hurûş

Ser hevâ-dâr, sine gam-perver

Dil hayâl-i vatanda, leb hâmûş

Yine ammâ kalem nağam-perver

 

Bâdın ol suya uğradıkça rehi

Kesilir sath-ı Dicle mahşer-i mevc

Sedd-i râh olmak İstedikçe gehî

Cenk eder senklerle leşker-i mevc

 

Cûşa başlar görünce seyl-i dilim

Lâübâlî revişli enhârı

Akar enhâra mâ’-i meyl-i dilim

Severim ser-hoşâne reftârı

 

Bir gelir, şöyle bir lâtif döner

Gidemez hep bir istikâmette

Her dönüş arz eder cihân-ı diğer

Her cihân başka bir letâfette

 

Nedir ey cûy-ı hoş-reviş, bu şitâb

Acebâ Basra Körfezi’nde ne var

Durma, git git ki etti Hâlik-i âb

Bahri nehr-i revâna cây-ı karâr

 

Ben de bir başka cüy-i cûşânım

Nice vâdiden eyledim cereyân

Firkat-i bahr ile hurûşânım

Bende senden ziyâdedir feyezân

 

Feyezânın tezâyüd ettikçe

Tuna cûş eyliyor hayâlimde

Tunalaştın gözümde gittikçe

………………………………………….

 

…………………………………………

Âh-ı memdûdum oldu hem-râhın

Ya tabiî değil mi âh edişi

Anı yâd eyleyen dil-âgâhın

 

Acebâ hangi asrın âsârı

Ne bu vîrâneler sevâhilde

Oldu nakşı hayâlime sâri

Kaldı yer yer harâbeler dilde

 

Olsa kâşâneler kenârında

Tâzelense ümîd-i istikbâl

Olsa ma’mûreler civârında

Ne güzel ârzû, ne tatlı hayâl!

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Gazel

2681 Görüntüleme

0 yorum