Bahâr – ı Şebâb

8 Temmuz 2015 0 yorum Muallim Naci 2222 Görüntüleme

Bahâr – ı Şebâb

               1

Yek-sân nazarımda sayf ü semâ.

Endûh ise ism-i bî-müsemmâ,

 

                                Şûrîde-yi neşve-yî şebâbım.

Olmazsa da bağ-ı nüzhet-efzâ

Fikrim yetişir bana tarab-zâ.

                                Müstağni-yi nağme-yî rübâbıml

 

                        2

Gönlümde sefâ, dehende hande.

Memzûc iki hande bir suhande,

                                Yânımda o gül-beden hırâmân!

Bir tâze bahâr var ki bende

Yok binde biri anın çemende!

                                 Beyhûde ne fahr eder gülistân?

 

                            3

Var dilde bir ârzû-yi câvîd

Eşvâkımı eylemekte tezyîd,

                              Âkil ana rabt-ı kalb edendir.

Bilsen ne kadar da tatlı ümmîd!

Yânında fesâne zevk-i Cemşîd :

                             İkmâl-i saâdet-i vatandır!

 

                             4

Şi’rim nağamât-i dil-sitândır,

Raks-âver-i nev-resîde-gândır,

                             Anlar arasında var revâcı.

Âgâh-ı teceddüd-i zamândır,

Fikrim de benim gibi civândır,

                            Pîrân ile yoktur imtizâcı.

                                          Muallim Naci (Âteş-pâre)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum