Gazel

7 Temmuz 2015 0 yorum Recaizade Mahmut Ekrem 1732 Görüntüleme

Gazel

Güft-ü-gûy-i gayb zâhirdir beyânından bana

Fâş olur sırr-i adem zîrâ dehânından bana

 

 

Tığ-i hicri çâk-rîz-i sîne-yi mecrûh iken

İhtifâ düşmez kemân-i ebrûvânından bana

 

Meclis-i vaslında giryân olduğum ma’zûr tut

Bir tabiattır ki kalmış gam zamânından bana

 

Gülşen-ârâ bülbül-i vahdet-şinâsım kim gelir

Şevk-i diğer âlemin devr-i hazânından bana

 

Ekrem’im zevk-âşinâ-yı vasl u hicrim mahşerin

Yok ümîd ü bîm nîrân ü cinânından bana

                      Recaizade Mahmut Ekrem (Nağme-yi Seher)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum