Ömr-i Muhayyel

5 Temmuz 2015 0 yorum Tevfik Fikret 4671 Görüntüleme

Ömr-i Muhayyel

Bir ömr-i muhayyel, hani gül-bünler içinde

Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsi kadar hoş;

Bir ömr-i muhayyel… hani göllerde, yeşil, boş

Göllerde, o sâfiyyet-i vecd-âver içinde

Bir dalgacığın ömrü kadar zail ü muğfel

                   Bir ömr-i muhayyel!

 

Yalnız ikimiz, bir de o: mâ’bûde-yi şi’rim;

Yalnız ikimiz bir de onun zıll-ı cenahı;

Hâkîlere bahş eyleyerek hâk-i siyâhı

Dûşunda beyaz bir bulutun göklere âzim.

 

Her sahn-ı hakikatten uzak, herkese mechûl;

Bir safvet-i ma’sûmenin âgûş-ı terinde,

Bir leyle-yi aşkın müteennî seherinde

Yalnız ikimiz sayd-ı hayâlât ile meşgûl.

 

Savtındaki eş’âr-ı pür-âhenk ile mâlî;

Şi’rimdeki elhân-ı muhabbetle nağam-sâz,

Âh istiyorum, göklere âmâde-yi pervâz

Bir lâne-yi âvârede bir ömr-i hayâli…

 

Bir ömr-i hayâli., hani gül-bünler içinde

Bir kuşcağızın ömr-i bahârîsi kadar hoş;

Bir ömr-i hayâli… hani göllerde, yeşil, boş

 

Göllerde, o sâfiyyet-i vecd-âver içinde

Bir dalgacığın ömrü kadar zail ü hâli

                     Bir ömr-i hayâli!

                                Tevfik Fikret (Rübâb-ı Şikeste)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum