Gazel

5 Temmuz 2015 0 yorum Tevfik Fikret 1972 Görüntüleme

GazeI

Takviyet vermekle âdem rişte-yi tedbîrine

Düşmemek kâbil mi dehrin ukde-yî tezvîrine

İnhizâmı pek güç olmaz nahvet-i cânânenin

Ger müsâvî olmasa lûtf ettiği tahkîrine

Öyle bir yıkmış ki mülk-î hâtırım ceyş-i elem

Kâbil olmaz bir yere gelse cihân ta’mîrine

Feyzi seyr et hançer-i âşık-küşünde ol mehin

Nûr iner her şeb mezâr-ı küşte-yi şemşîrine

Fehm eder elbet hatâsın gün diyen ruhsârına

Bir nigâh etse eğer zihnimdeki tasvirine

Mısr-ı hüsne öyle pertev-bahştır mihr-i ruhun

Kim sezâdır Yûsuf-ı zerrîn-resen ta’bîrine

Sende ey şûh-ı perî-peyker o câdû gamzeler

Çekmedik dil mi bıraktı şîşe-yî teshîrine

Cevr ü nâzından şikâyet etse de sen afv kıl

Bakma sultânım dil-i dîvânenin taksirine

Ürperir cismimde mûlar hep birer peykân olur

Başlayınca hâme tîr-i gamzenin tahrîrine

Nâme parlar, hâme çatlar şu’lesinden Nazmî’yâ

Her ne dem azm eylesem sûz-i dilin takririne

                          Tevfik Fikret

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum