Ferdâ

5 Temmuz 2015 0 yorum Tevfik Fikret 2858 Görüntüleme

Ferdâ

— Bugünün gençlerine —

 

Ferdâ senin; senin bu teceddüd, bu inkılâb…

Her şey senin değil mi ki zâten?.. Sen, ey şebâb,

Ey çehre-yî behîc-i ümîd, işte ma’kesin

Karşında: Bir semâ-yı seher, sâf ü bî-sehâb,

 

Âgûş-ı lerze-dârı açık, bekliyor., şitâb!

Ey fecr-i hande-zâd-ı hayât, işte herkesin

Enzârı sende; sen ki hayâtın ümidisin.

Alnında bir sitâre-yi nev, yok, bir âfitâb,

Âfâka doğ, önünde şu mâzî-yi pür-mihen

                   Sönsün müebbeden.

Sönsün müebbeden o cehennem; senin bugün

Cennet kadar güzel vatanın var. Şu gördüğün

Zümrüd bakışlı, inci şetâretli kızcağız

Kimdir bilir misin? Vatanın… şimdi saygısız

Bir göz bu nazlı çehreye – Allah esirgesin! –

Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?

İster misin, şu ak sakalın pâk ü muhteşem

Pîşâni-yî vekârına, bir kirli el demem,

Hattâ yabancı bir el uzansın? Şu makberi.

Razı olur musun, taşa tutsun şu serseri?

Elbet hayır, o makber, o pîşâni-yî vakur

Kudsî birer misâl-i vatandır… vatan gayûr

İnsanların omuzları üstünde yükselir.

Gençler, bütün ümîd-i vatan şimdi sizdedir:

Her şey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin;

Lâkin unutmayın ki zaman tünd ü mutmain

Bir hatve-yi samût ile ta’kîb eder bizi.

Önden koşan, fakat yine dikkatle her izi

Ta’mîke yol bulan bu yanılmaz muâkıbin

Şermende-yi itâbı kalırsak, yazık!.. Demin

“Ferda senin!” dedim, beni alkışladın; hayır.

Bir şey senin değil, sana ferdâ vedîadır;

Her şey vedîadır sana, ey genç, unutma ki

Senden de bir hesâb arar âtî-yi müştekî.

Mâzîye şimdi sen bakıyorsun pür intibah.

Âtî de senden eyleyecek böyle iştibâh.

Her uzvu gird-bâd-ı havâyicle sarsılan

Bir neslin oğlusun; bunu yâd et zamân zamân.

Asrın, unutma, bârikalar asr-ı feyzidir:

Her yıldırımda bir gece, bir gölge devrilir,

Bir ufk-ı i’tilâ açılır, yükselir hayât;

Yükselmeyen düşer: ya terakkî, ya inhitât!

 

Yükselmeli, dokunmalı alnın semâlara;

Doymaz beşer dedikleri kuş i’tilâlara…

Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır;

Durmak zamânı geçti, çalışmak zamânıdır!

                      Tevfik Fikret (Halûk’un Dafteri)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum