Mâzî Yolcusuna Âti Yolu

29 Haziran 2015 0 yorum Abdülhak Hamit Tarhan 1723 Görüntüleme

Mâzî Yolcusuna Âti Yolu

Dinle, gel, ey reh-rev-i gaflet-refîk,

Şimdi de adn yoludur eslem tarîk!

Bil ki inâdındaki ısrara hep,

Âlemi seyr etmediğindir sebeb.

Çünki bunu eylememişsin emel,

Bari cihan-dîdeleri dinle, gel!

Ferd tenasülle umûm olmada,

Fikr sirâyetle bekaa bulmada.

Tekyede cân atmadasın hizmete.

Var mı bunun menfaati ümmete?

Memlekete savlet ederse adû,

Define kâfil mi olur hây ü hû?

Gel, acı evlâdına, ahfâdına;

Zulmet-i ferdayı getir yâdına!

Şöyle ki: Müstakbelin âlemdedir,

Âleme sevk ettiğin âdemdedir.

Nev’-i beşer birbirinin kâimi.

Böyle teselsülle yaşar daimî.

Mektebe git, fen ile ol müştegil;

Vârisine feyzin olur müntekil.

Bak, nice esrâra olursun habîr;

Hisse bulur sende sagîr ü kebîr.

Hizmet ise, milletine hizmet et;

Şeyhine de söyle bunu, himmet et.

İşte bu yol hem sana gayet müfîd,

Hem de vatan senden olur müstefid.

Ehl-i cihâna tebaiyyet budur;

Çünki, bugünkü medeniyyet budur.

Böyle diler şimdi tevâbi’, mülûk;

Cümle milel etmiş o yolda sülük.

Hükm-i zaman hikmetini bilmeli,

Ya’ni emin etmeli müstakbeli.

İşte senin de yolun, ey bî-haber,

Asra göre böyle olur mu’teber.

Cây-ı karâr eylediğin tekye-gâh

Hayrın için sandın ise, vâh vah!

Maksadıdır şeyhinin ibkâ-yı nâm,

Zikr edeler nâmını ya’nî enâm.

Nef’ine bir kimse değildir refîk;

Böyle mi olmak yakışır bir tarîk?

Söylediğim reh-rev-i âlem-pesend,

Âhara hizmetle olur sûd-mend.

Böyledir onlarda bugün kaide,

Ya’ni teâtî olunur fâide.

Pertev-i irfân ü zekâ her yeri,

Zîb ü fer-î akl ü dehâ her yeri.

Her ciheti şu’le-i şevk-i hayât,

Yâda mekâbirde de gelmez memat.

Hânelerin dâhili hep medrese,

Hârici nüzhet-gededir herkese.

Etmeliyiz anlara biz imtisal,

Çünki budur lâzıme-i vakt ü hâl.

Böyle yaşar, böyle eder ihtidâ;

Böyle bilir kim ne büyüktür Hüdâ!

Hâl ile âtiden olup bî-hazer,

Devr-i hurâtâta ne lâyık güzer?

Söylediğim hayrın içindir hemân,

Bunda delilim benim ancak zamân.

Yâ beni iskât kıl ey ehl-i hâl,

Tâ ki sana ben edeyim imtisal;

Dinle veyâhut sözümü bî-inâd,

Eyle cihan halkına sen inkıyâd!

                             Abdülhak Hamid Tarhan  (1881)

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Ölü

2108 Görüntüleme

Hacle

2069 Görüntüleme

0 yorum