Mâzî Yolcusuna Âti Yolu

29 Haziran 2015 0 yorum Abdülhak Hamit Tarhan 1670 Görüntüleme

Mâzî Yolcusuna Âti Yolu

Dinle, gel, ey reh-rev-i gaflet-refîk,

Şimdi de adn yoludur eslem tarîk!

Bil ki inâdındaki ısrara hep,

Âlemi seyr etmediğindir sebeb.

Çünki bunu eylememişsin emel,

Bari cihan-dîdeleri dinle, gel!

Ferd tenasülle umûm olmada,

Fikr sirâyetle bekaa bulmada.

Tekyede cân atmadasın hizmete.

Var mı bunun menfaati ümmete?

Memlekete savlet ederse adû,

Define kâfil mi olur hây ü hû?

Gel, acı evlâdına, ahfâdına;

Zulmet-i ferdayı getir yâdına!

Şöyle ki: Müstakbelin âlemdedir,

Âleme sevk ettiğin âdemdedir.

Nev’-i beşer birbirinin kâimi.

Böyle teselsülle yaşar daimî.

Mektebe git, fen ile ol müştegil;

Vârisine feyzin olur müntekil.

Bak, nice esrâra olursun habîr;

Hisse bulur sende sagîr ü kebîr.

Hizmet ise, milletine hizmet et;

Şeyhine de söyle bunu, himmet et.

İşte bu yol hem sana gayet müfîd,

Hem de vatan senden olur müstefid.

Ehl-i cihâna tebaiyyet budur;

Çünki, bugünkü medeniyyet budur.

Böyle diler şimdi tevâbi’, mülûk;

Cümle milel etmiş o yolda sülük.

Hükm-i zaman hikmetini bilmeli,

Ya’ni emin etmeli müstakbeli.

İşte senin de yolun, ey bî-haber,

Asra göre böyle olur mu’teber.

Cây-ı karâr eylediğin tekye-gâh

Hayrın için sandın ise, vâh vah!

Maksadıdır şeyhinin ibkâ-yı nâm,

Zikr edeler nâmını ya’nî enâm.

Nef’ine bir kimse değildir refîk;

Böyle mi olmak yakışır bir tarîk?

Söylediğim reh-rev-i âlem-pesend,

Âhara hizmetle olur sûd-mend.

Böyledir onlarda bugün kaide,

Ya’ni teâtî olunur fâide.

Pertev-i irfân ü zekâ her yeri,

Zîb ü fer-î akl ü dehâ her yeri.

Her ciheti şu’le-i şevk-i hayât,

Yâda mekâbirde de gelmez memat.

Hânelerin dâhili hep medrese,

Hârici nüzhet-gededir herkese.

Etmeliyiz anlara biz imtisal,

Çünki budur lâzıme-i vakt ü hâl.

Böyle yaşar, böyle eder ihtidâ;

Böyle bilir kim ne büyüktür Hüdâ!

Hâl ile âtiden olup bî-hazer,

Devr-i hurâtâta ne lâyık güzer?

Söylediğim hayrın içindir hemân,

Bunda delilim benim ancak zamân.

Yâ beni iskât kıl ey ehl-i hâl,

Tâ ki sana ben edeyim imtisal;

Dinle veyâhut sözümü bî-inâd,

Eyle cihan halkına sen inkıyâd!

                             Abdülhak Hamid Tarhan  (1881)

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Hacle

2026 Görüntüleme

0 yorum