Beyitler

20 Mayıs 2015 0 yorum Şinasi 3047 Görüntüleme

Beyitler

Hak Taâlâ kimseyi bir ferde muhtâc etmesin

Yoksa halkın ettiği ihsâna değmez minneti

 

 

 ★

 

Her kim ki olur yıldızı düşkün

Göstermez ana devr-i felek gün

Ey olan bâde-yi ikbâl ile ser-mest-i gurûr

Korkarım bir gün olur sen de olursun mahmûr

Feylesof o kişidir kim nerede olsa hemân

Uyar elbette zamâna ana uymazsa zamân

Cihanda var nice ehl-î hüner ki düşkündür

Efendi arşa çıkınca el elden üstündür

Elde altın bileziktir sanat

Ki verir ehline feyz ü rif’at

Nakl ü takrire göre da’vâyı

Şeyh-ül-islâm verir fetvâyı

                     ★

 

Koyamam kargayı bülbül yerine

Çiçek açmış dikeni gül yerine

                      ★

Kişiye her işi a’lâ görünür

Kuzguna yavrusu ankaa görünür

Zâhidin mezhebine na’ra-yı şâdî dokunur

Zanneder cehr ile rûh-î Cem’e rahmet okunur

Feyz alırsın çekerek derd ü gam-ı dünyâyı

Tekkeye bekleyen elbette içer çorbâyı

                    ★

Zâhidin Hakka duâdan garazı cennettir

Dünyevî ni’met ise cânına da minnettir

Zâhid-â aklına ehl-î hikemin olma hasûd Vermeyince sana ma’bûd ne yapsın Mahmûd

 

Şimdi altınla biterken her iş

Akça eyler mi duâ-yî dervîş

Ey nev-nihâl-i işve Bahâriyye semtine

Bir sünbülî hevâda hırâmân olur musun

Bed-baht ana derler ki elinde cühelânın

Kahr olmak için kesb-i kemâl ö hüner eyler

Ayağında donu yok fesleğen ister başına

Bizim şeyhin kerâmâtı olur menkuûl kendinden

Gül dikensiz olamaz yâr dahî engelsiz (33i)

                       Şinasi (Müntahabât-ı Eş’âr)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum