Gazel (Jâle-rîz-i bâğ-ı aşkım seyl-i dâmân-i gülüm)

8 Mayıs 2015 0 yorum Namık Kemal 1952 Görüntüleme

 

 

 

Gazel (Jâle-rîz-i bâğ-ı aşkım seyl-i dâmân-i gülüm)

Jâle-rîz-i bâğ-ı aşkım seyl-i dâmân-i gülüm

Girye-bârım nâle-kârım mevc-i âh-i bülbülüm

 

 

Feyz-i eşkimdir tarâvet-bahş-i sevda zülfüne

Özge ebr-i nev-bahârım dûd-i reng-i sünbülüm

 

Ben habâb-i girye-yi Hârût-i aşkım tâ ezel

Sihr ile pürdür derûnum reşk-i Çâh-i Bâbül’üm

 

Hûn eder nâf-i gazâl-i mihri bû-yi vahşetim

Tîre-rûzum bî-vücûdüm müşk-i çîn-i kâkülüm

 

Bî-vücûdüm feyzim ammâ eyler ihyâ-yi vücûd

Rûh-bahş-i ehl-i aşkım neş’e-yi câm-i mülüm

 

Handesi bîdâr eder ol gül görünse hâbta

Gül-şen-i hasrette Nâmık nâle-ger bir bülbülüm

                                      Namık Kemal

 

 

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum