TYB Kültür ve Sanat Yıllığı 2015

7 Mayıs 2015 0 yorum Kitap Eleştiri 1868 Görüntüleme

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2015 yılı Kültür ve Sanat Yıllığı’nı çıkardı. Siyasetten ekonomiye, Türk dünyasından, roman ve hikâyeye kadar birçok konuda değerli birçok ismin yazılarının yer aldığı yıllıkta Rasim Özdenören’le yapılan söyleşi de yer alıyor.

 

TYB’nin sitesindeki açıklama şöyle:

Türkiye entelektüel ortamlarını kaybediyor

Türkiye entelektüel ortamlarını kaybediyor. Gazete ve televizyonlardaki güncel tartışmaları aşacak yayınlar iyice azaldı. Entelektüel seviye ve uğraş reel politik yorumlarına kilitlendi. Medya insanımızı ve hayatımızı boğuyor. Türkiye şehirleşti ve şehir hayatı rutini bütün Türkiye’yi mekanik bir tıkırtıya dönüştürmek üzere. Başta edebiyat olmak üzere kültür üreten noktalar birer birer hayatımızdan çekiliyor. Şehir artık kültür üretmiyor. Edebiyat üretmiyor. Şiir üretmiyor. Düşünce hayatımız gazete yazılarına indirgendi. Dergiler gazete ve televizyonları biraz daha genişletmekten başka bir iş yapmıyor. Düşünce ufkumuz iyice daralıyor. Ortada büyük bir gerileme var. Karakoç’un, “Kâğıt endüstrisinde / Müthiş bir gerileme tekniği / Papirüs / Mermer / Tuğla / Ceylan derisi / İpek / Kumaş / Odun / Saman / Kepek” mısralarında dile getirdiği paradoks temel özelliğimize dönüşmek üzere. Kazanmıyoruz; kaybediyoruz. Yüzeysellik Türkiye’de tek yaşantı biçimine dönüşüyor. Bu hâl ve şerait içinde Türkiye Yazarlar Birliği yıllığı ısrarla Türkiye’nin entelektüel ortamlarından birisi olmaya devam ediyor. TYB yıllığı 2015 yine dopdolu içeriğiyle huzurlarınıza çıkıyor.

Prof. Dr. Vedat Bilgin‘in yazdığı siyaset yıl değerlendirmesi Türkiye’nin Tanzimat’la girdiği süreci aşama aşama 2000’li yıllara kadar getiren mükemmel bir özetten sonra içinde bulunduğumuz yıllara ilişkin birinci sınıf tespitler yapıyor. Prof. Dr. Murat Yülek‘in yaptığı ekonomi değerlendirmesi 2014 yılını ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Kültür bölümünde Necmettin Turinay son zamanlarda sıkça telaffuz edilen medeniyet kavramına eleştirel yaklaşımlarda bulundu. Türkiye’nin bir medeniyet merkezi olarak yeniden doğuş şartlarını tartıştı. Ahmet Varol yılların birikiminiİslâm Dünyası yazısına akıttı. Varol’un çizdiği çerçeve içinde bulunduğumuz dünyaya karşı sorumluluklarımızı çoğaltan bir yazı. Türk Dünyasını yazan Fatih Şayhan, 2014 yılında düzenlenen bilimsel toplantılar, kültürel ve sanatsal etkinlikler bağlamında Türk topluluklarının birbirleriyle kaynaşmasını sağlayan adımları yazdı.

Genç şairlerimizden İdris Ekinci 2014 yılında şiirimizin durumunu ele aldı. Dergilerde yayımlanan şiirlerden bir seçki sundu. Edebiyat dergilerimizi değerlendirdi. Ekinci’nin yazısı şiire verilen emeğin boşa gitmeyeceğinin göstergelerinden birisi.

Hikâye bölümünde Necip Tosun yıl boyunca hikâye alanındaki gelişmelere, kitaplara, dergilere dikkat kesildi. İlgiyle izledi ve yazdı. Funda Özsoy Erdoğan, romanın genel akışına yerleştirdiği 2014 yılı romanları değerlendirmesi yine büyük bir emeğin ürünü. Roman bölümü İbrahim Ulvi Yavuz‘un yıl boyunca yayınlanan romanların listesiyle bütünlüğe kavuşturuldu.

Dil bölümünde İbrahim Demirci Türkçenin durumunu yazdı. Murat Bardakçı ve Atilla Yayla’dan yaptığı iki alıntıyla dilimizin durumunu başka bir açıklamaya ihtiyaç bırakmayacak açıklıkta ortaya koydu. Hüseyin Akın bu yıl deneme bölümünü yazdı. Denemenin arada kalmış tür karakterine dikkat çeken Akın, yazısında deneme lehine bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor. Eleştiri bölümünü yazan Yakup Altıyaprakyıl içinde çıkan eleştiri kitaplarını değerlendirdi. Altıyaprak’ın eleştirimiz bağlamında dile getirdiği temel sorun, eleştirimizin negatif düşüncelerle baskılanması. Eleştirimizi eleştirenler ortaya negatif durumdan çıkış yollarını koymuyorlar.

Yıllık, geçen yıl yeniden açtığı Nesillerin Mirasına bu yıl Rasim Özdenören‘i konuk etti. Özdenören’le yazarlık hayatını, DirilişEdebiyatMavera dergilerini konuştu. Ortaya tarihî bir konuşma çıktı. Özdenören’in bir tarih olarak yaşadığı hayatı 1950’lerden günümüze edebiyat hayatımıza ışık tuttuğu kadar siyaset ve düşünce dünyamıza da ışık tutuyor.

Nebahat Konu Yılmazmüzik konusunda detaylı envanter çalışmasına devam ediyor. Yılmaz’ın detaylı çalışmasının, okuyucu olarak bize, “kalıcı eser” yok dedirtmesi çok üzücü. Yılmaz’a göre bu durumun gerçek sebebi, yetişmiş insan kaynağının iyice azalması.

Sinema bölümümüzü Gülcan Tezcan ve Ayhan Hülagu yazdı. Tezcan, genel değerlendirme çerçevesinde sinemamızın 100. yılını ele alırken Hülagu doğrudan 100 yıl üzerinde durdu. Atılım imkânları üzerinde duran yazarlarımızın temennilerine biz de katılıyoruz. Televizyon bölümünde Sema Karabıyık meseleyi yakından takip eden bir yazar olarak birinci sınıf tespitler yaptı. Dizi değerlendirmelerinin önemli bir yer tuttuğu yazısında diziler bağlamında temel sorun olarak sağlam hikâye ve yenilenmesi gereken senaryo anlayışına ciddi eleştiriler getirdi.

Basın bölümünü Ali Sali yazdı. Şair kimliğinin yanı sıra yıllardır gazeteci kimliğiyle de tanıdığımız Sali, basın meselesini 2014 yılında basında en çok konuşulan meseleler üzerinden değerlendirdi. Usta kalemiyle üzerinde durulması gereken bir Türkiye perspektifi sundu.

Dergiler bölümünü yazan Rüstem Budak, yazısını Anadolu’da çıkan dergiler üzerine kurdu. Folklorbölümünü yazan Ahmet Şenol, halk kültürüne dikkat çekmeye devam ediyor. Her yıl küçük bir tarih yazan İbrahim Ulvi Yavuz, Olaylar ve İnsanlar başlığı altında yine yılın önemli olaylarının, hayatını kaybeden sanatçı, düşünür, siyaset, bilim adamlarımızın kronolojisini çıkardı.

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum