İkinci İstidâ

7 Mayıs 2015 0 yorum Ziya Gökalp 2722 Görüntüleme

İkinci İstidâ
                   — Gazi Paşa Hazretlerine-
Sen deyince: “Sulhten sonra, isterim
“Herkes gibi bir ferd olmak, ‘hür olmak.”
Hepimizde doğdu ‘büyük bir vehim :
Gerçekten mi bu kıyâmet kopacak?

 

Yeniden mi başlayacak felâket?
Düşecek mi yine derde memleket?

Hayır, asla! Yoktur buna bir imkân :
Ferd olamaz bir milletin beşîrl…
Hürdür belki mefkûresiz bir insân,
Hür olamaz vazifenin esîri…

Kimse yarım bırakamaz bir işi,
Eserinin ‘borçlusudur her kişi..

Gazî Paşa! Gerçi fazla yoruldun,
İhtimâl ki râhata da muhtâcsın..
Lâkin, Türk’ün tılsımını sen buldun;
İksîr gibi,.bu millete ilâçsın…

Türk çocuktur, yaşayamaz babasız;
Karanlıkta kılavuzsuz, lâmbasız…

Artık çiftlik değil, bir hür memleket;
Malikâne yazılamaz taşında…
Kahramanlar soyu olan bu millet,
Arslanları görmek ister başında…

Tehlikeli anda ona kim meded
Eylemişse odur ancak mûtemed…

Tepesinde kahramanlar olunca,
Bu memleket dâim gitmiş ileri…
İlk sıraya harîs ferdler dolunca,
Paslı kalmış kalbindeki cevheri…

Bu milletin hâli olur pek yaman,
Kılavuzu olmazsa bir kahraman…

Gazî Paşa! Ulu Tanrı aşkına,
Elinden bu mülkü çürük bırakma!
Acı, kurtardığın yurdun halkınla,
öksüz gibi boynu bükük bırakma!

Mektebinde onu okut, çalıştır…
Yavaş yavaş halkçılığa alıştır.

Neticeden anlaşılır isâbet:
Yoktur senin gibi Türk’ü anlayan..
Bilen ancak yapabilir bir hizmet;
Şensin asrı bilen, mülkü anlayan…

Bu milletin sen tutmazsan elinden,
Yanlış yola gidebilir cehlinden…

Sen, yalnız bir büyük insan değilsin;
Sende saklı nice meçhûl kuvvetler…
Yalnız dâhî ve kahraman değilsin;
Hep sendedir bize mevhûb nusretler!

Türk feyzinin kaynağısın, taş durma!
İçten gelen hamleleri durdurma!

Tekâmülün zenbereği dehândır,
Tâliimiz sende etmiş tecellî…
Bizi mev’ûd terakkiye ulaştır:
Bu da senin vazîfendir, besbelli…

Türk, harsını Garb’ten ödünç alamaz;
Nûrlanırken cihân, nûrsuz kalamaz…
                Ziya Gökalp (1922)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Turan

1825 Görüntüleme

0 yorum