İ s f e n k s

29 Nisan 2015 0 yorum Rıza Tevfik Bölükbaşı 2313 Görüntüleme

 

Ey kâinatı dolduran âvâze-î celâl

Senden gelir sımâhıma bir sermedî suâl

Her dem benî beşer o muammâ-yı hilkatin

Kalmakta müşkilâtı içinde zebûn ü lâl.

Tarîkî-yi tarîk ile görmez muhitini

 

Fikret kalır şükûk ile güm-geşte, bi-mecâl;

Bir şu’le yok ki reh-ber-i akl ü hayâl ola

Aynen hakikati tanımak her zaman muhâl

Fikr eyledikçe söndürüyor nûr-ı fikreti

Endişemin hududunu teşkil eden zilâl.

Her şey zalâm içinde şitâbân olur gider,

Bilmem ki hangi suya eder âlem intikaal

  Bir nokta-yî tavakkufu yok mu tekâmülün

 Bir âlem-î diğerde midir zirve-î kemâl?

Ey göklerin kenarsız, engin karanlığı!

Ey âlemi ihata eden sermedî leyâl!

Ey kevn içinde nâ-mütenâhî gezen sükût!

Ey her tarafta duyduğum efgaan-ı infial!

Siz söyleyin nedir beni her dem düşündüren?

Her dem niçin ademle eder zihnim iştigal?                    

Hiç nefs-i emri anlamanın var mı çâresi?

Kesb-î yakîne âdem için yok mu ihtimâl?

İdrâke, ilme vâsıta mahzâ havâs imiş,

İlm-î yakîne lâkin odur bâis-î dalâl.

Her sûret-î müşahhasa mutlak fenâ bulur,                      

Her vâr olandan anladığım bir fenâ meâl.

Mutlak bu reyb-i müz’ice aklım temâs eder

Âlemle kendi kendime ettikçe hasb-i hâl.

Yalnız gözüm hayâlime bin renk gösterir,

Her hisse başka türlü iyân âlem-î misâl.                         

Olmak ledünniyâtına vâkıf zevâhirin,

Mümkün değil bu akl ile, endîşe-î muhâl!

Vallaah, esîr illet-i gaaiyye-î vücûd;

Farzıyye hepsi cümlesi, beyhude kîl ü kaal!

Dünyâ nedir? Hayât nedir? Iztırâb ne?                            

Yâ ben neyim? Ölüm nedir? Eşyâ da mı hayâl?

Bir ibtisâma karşı teessür, bir iğbirâr,

Bir hüsn-i bî-behâya perestârî-yî cemâl.

Bir ömr-i bî-huzûra bedel bin azîm emel,

Sevdâ, alâka, eşk-i nedem, bûse-î visâl…                        

Bin şekl-i muhtelif ile zâhir bir ihtiyâç

Sezmek de, sonra bilmeden ölmek… nedir bu hâl?

                          Rıza Tevfik Bölükbaşı

                                     (Serâb-ı Ömrüm)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Nihil

2163 Görüntüleme

0 yorum