Gel Derviş

29 Nisan 2015 0 yorum Rıza Tevfik Bölükbaşı 5564 Görüntüleme

Gel derviş, beri gel, yabana gitme;

Her ne arıyorsan inan sendedir.

Nefsine beyhude eziyet etme

Kâ’beyse maksudun Rahmân sendedir.

 

                                           

Çöllerde dolaşıp seraba bakma,

Allah Allah deyip sehâba bakma.

Talibi Hakk isen kitaba bakma

Okumak bilirsen Kur an sendedir.

 

İlminle bir kılı, kırka yararsın,

Gördüğün ru’yâda sâde sen varsın,

Etrâfına bakıp kimi ararsın,

Bu tehî kubbeyi kuran sendedir.

 

Kılı kırk yarmağa irfândır deme;

Ona vahşi, bana yabandır deme;

Şuna gerçek, buna yalandır deme;

Birinin aslı yok, yalan sendedir.

 

Ayrı ma’nâ verme küfr ile dîne;

Varıp gelme şaşkın, şekk ü yakîne;

Arifsen âğâh ol sırr-ı mübîne;

Vesvesen küfürdür, îmân sendedir.

 

Gir gönül şehrine, dolaş bir kerre,

Kıyâs et ne imiş güneşle zerre;

Yalnız sen kaadirsin hayr ile şerre,

Şerre mâil isen Şeytân sendedir.

 

Cilve etsin dersen kemâl ile Hak,

Çıkıp benliğinden bir kendine bak;

“Enelhak” sözünü dilinden bırak,

Lâfa kulak verme, irfân sendedir.

 

Nefsini evvelâ çıkar aradan,

Bir renge boyanma aktan, karadan;

Gönlünde berk urur nûru yaradan,

Zulmette dolaşma, Yezdân sendedir.

 

İşittim babasız bir oğulmuşsun,

Hem cennette doğmuş, hem koğulmuşsun;

Hem kesret istemiş, hem boğulmuşsun,

Allah’ın suçu ne? İsyân sendedir.

 

Gayrıdan arayıp derdine çâre,

Ne varlık verirsin mûr ile mâre?

Cennetten çıktınsa be hey âvâre,

Havva’yı aldatan yılan sendedir.

 

Şânın pek âlîdir, ne var pest isen?

Her şeye taparsın put-perest isen?

Bâde-i aşk ile eğer mest isen

 Kendine gel âşık, cânân sendedir.

 

Câhil mezâhire Hakk diye bakar,

Her köşe başında bir kandil yakar,

Bu seyl-i havâdis durmayıp akar

İlel-ebed baakî kalan sendedir.

 

Menbaı sendedir feyz-i hayâtın

Gelip giden canlar hep nefehâtın.

Hayretten boğulma, bu kâinâtın

Hepsi bir katredir, ummân sendedir.

 

Her şeyin varlığı senin özündür.

Kendini çok gören kendi gözündür,

Bu mülke hükm eden senin sözündür

Kalıbın kürsüdür, sultân sendedir.

 

Hey Rızâ, tâkat yok Hakk’ı inkâra;

Sen mahrem imişsin dîdâr-ı yâra,

Şimdi âgâh oldum sırr-ı esrara :

Âlemi yaradan vicdân sendedir…

                      Rıza Tevfik Bölükbaşı

                                     1918

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

Dilek

2070 Görüntüleme

0 yorum