Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

4 Mart 2014 0 yorum Millî Edebiyat Dönemi 3013 Görüntüleme

mehmet_akif_ersoy

Mehmet Akif Ersoy, Türkiye’nin millî kurtuluş hareketini destanlaştırarak İstiklâl Marşı’mızı yazmış büyük Türk şairi ve fikir  adamıdır.

O, Millî Mücadele yıllarında Anadolu camilerinde verdi­ği vaazlarla Türk halkının uyanması, savaşa hazırlanması ve Ankara Hükümetine destek vermesini sağlamıştır. Savaş yıllarında yazmış ol­duğu şiirler cephede elden ele dolaşmış, Türk askerinin kahramanlık ruhunun şahlanmasına yardımcı olmuştur. Akif, vaazlarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu halka anlatıyor, Sevr’in Türk devletini ortadan kaldırdığını, tek çarenin medeniyet maskesiyle saldı­ran Batı sömürgeciliğinin karşısına iman ve silâhla dikilmek olduğunu duygusal, heyecanlı ve şiirsel üslûbuyla gönüllere nakşediyordu. Ca­milerde verdiği vaazlar Sebilürreşad dergisinde basılarak ülkenin her tarafına yayılıyor, minberlerde ve kürsülerde tekrar tekrar okunuyor­du. Bu vaazlarıyla Ankara’yı desteklemekte tereddüt eden halkı ikna ediyor, onları  birlik ve beraberliğe çağırarak mühim bir görevi yerine getiriyordu. Akif, bir yandan Konya’da gerici ayaklanma başlatanları ikna etmeye çalışmış, diğer yandan Osmanlı Devleti’ne karşı İngiliz­lerle işbirliği yapmaktan geri durmayan Arap aşiretlerini ve emirlerini bundan vazgeçirmeye ve Osmanlıyla birlikte hareket etmeye ikna et­meye uğraşmıştır. Bunda kısmen başarılı da olmuştur. Savaşın kazanıl­masında ve yeni Türk devletinin kurulmasında onun bu faaliyetlerinin büyük bir yeri vardır.

 

Akif, Çanakkale’de yedi düvele karşı savaşan, Bedr’in aslanlarına benzettiği Türk ordusunun şanlı mücadelesini “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde, Bursa’nın işgaliyle hakarete uğrayan Orhan Gazi ve Yıldı­rım Bayezid’in kabirlerindeki ıstırapları “Bülbül” şiirinde dile getirerek halkın hissiyatına tercüman olmuştur. Yedi kitaptan oluşan Safahat’ı  baştan sona bizim insanımızı, sokağımızı, kahvemizi, meyhanemizi, mezarlığımızı, camimizi anlatmaktadır. Akif, Müslümanlığı yüceltirken Mûslümanları en acımasız şekilde eleştirmekten, onlarla alay etmekten çekinmemiştir. Eserinde İslâm dünyasının perişanlığını tem­belliğe, kurtuluşunu da çalışmaya bağlamaktadır. Almanya gezisinde gelişmiş batıyı gören şair, şiirlerinde İslâm medeniyetinin geçmiş ih­tişamlı devirleriyle bugünkü batıdan örnekler vererek Türk milletini ve İslâm âlemini daldığı derin uykudan uyandırmaya ve miskinlikten kurtarmaya çalışır.

Safahat‘ı oluşturan kitaplardan birisinin adı Asım’dır. Köse İmam’ın oğlu Asım, Akif in bütün ümidini bağladığı, İslâm dünya­sını geri kalmışlıktan kurtaracak ideal insan tipidir. Asım, İslâm’ın ve Türklüğün kurtarılması için batının ilmini, tekniğini getirmek üzere Avrupa’ya gönderilmiştir.

İstiklâl Marşı, başlı başına büyük bir destandır. Türklüğe ümit veren, işgalci batı karşısında kendisine güvenme ve direnme bilinci aşı­layan, vatan ve millet sevgisini öven, bağımsızlık ateşini körükleyen bu şiirin dünyada eşi ve benzeri yoktur. “Kahraman Ordumuza” ithafı ise şairin orduya güveninin ifadesidir.

Akif, Cumhuriyetin kurulmasından sonra Mısır’a gitmiş, yıllar­ca orada yaşamış, Kur’an’ın Türkçeye tercümesi görevini üstlenmiş, fakat hâlâ açıklanamayan sebeplerle bu görevi tamamlamamıştır. Va­tan hasreti onu tekrar İstanbul’a döndürmüş, 27 Aralık 1936’da vefat etmiştir. Hükümetin ilgisizliğine rağmen İstiklâl Marşı şairi binlerce gencin omuzlarında millî bir törenle Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilmiştir.

 

Mustafa Argunşah, Dil Yarası, Türk Ocakları Kayseri Şubesi, 2006, s. 162

 

 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum