NESİMİ-GAZEL

27 Nisan 2013 0 yorum Divan Edebiyatı 8670 Görüntüleme

 

GAZEL

 

Gerçek hadîs imiş bu ki hûbun vefâsı yoh

Kim sevdi hûbı didi ki hûbun cefâsı yoh

( Güzelde vefa olmadığı doğru sözmüş. Kim güzeli sevdi de, cefası yok, dedi?)

 

Aşkun belâsı yoh deyüben aşka düşme var

Kim âşık oldı kim didi aşkun belâsı yoh

(Aşkın belası yok , diyerek gel âşka düşme sakın; “onun da belâsı vardır” Kim âşık oldu da belası yok dedi?)

 

Anun ki hacc-i ekberi ey can sen olmadun

Beytülharâma varmamış anun safâsı yoh

(Ey can! Seni ziyaret etmeyi hac gibi mübarek bir ibadet tanımayan kimse, Kâbe’ye gitmeyene, Safa’da bulunmayana benzer. )

 

Şeytandır ol ki sûretine kılmadı sücûd

Bir ince derde düşti ki hergiz devâsı yoh

(Senin güzel yüzüne secde etmeyen kimse şeytandır ve asla ilacı olmayan ince bir derde düşmüş demektir.)

 

Şol cân ki senden özge taleb etmedi murâd

Hicrinde yakasın anı her dem revâsı yoh

(senden başka muradı olmayan, senden başka bir şey istemeyen bir canı, her zaman ayrılığın ateşinde yakman reva değildir)

 

Ya râb! Ne şem’ imiş bu mehün yüzi kim anun

Yüzi katinde şems-i duhânun ziyâsı yoh

(Ey Tanrı, bu aya benzeyen güzelin yüzü nasıl bir mum imiş ki onun yanında kuşluk güneşi sönük kalır.)

 

Bîmâr-ı âşka cân verür ey cân lebün velî

Münkir sanur kim ol şefeteynün şifâsı yoh

(Ey sevgili! Aşk hastasına senin dudağın can verir fakat iamanı olmayan kimse, o dudakların şifası yok sanır)

 

Gel gel berü ki savm u salâtun kazâsı var

Sensüz geçen zamân-ı hayâtun kazâsı yoh

(Gel beri gel çünkü orucun ve namazın kazası mümkündür ancak sensiz yaşanan zamanın telafisi yoktur)

 

Aynün hatâsuz ey büt-i Çin tökdi kanumı

Türk-i hatâdur aslına varur hatâsı yoh

(Ey Çin putu gibi güzel! Gözün hiç yanılmadan kanımı döktü. O bir hatalı güzeldir elbette aslına çekecektir.-yani Türkler gibi attığını vurur, oku hedefe isabet ettirir-)

 

Fânî cihâna bakma geçer ömri sevme kim

Ömrün zevâli var ü cihânun bekâsı yoh

(Fani dünyaya bakma, geçici ömrü sevme çünkü ömrün sonu gelir, dünya da ebedî değildir.)

 

Yârun gelir hemîşe cefâsı Nesîmiye

Sen sanma kim Nesîmiye yârun atâsı yoh

(Nesimi’ye daima yarin cefası gelir. Onun için ona sevgilinin ihsanı yoktur sanma; asıl ihsan bu cefadır.)

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum