NAMIK KEMAL (1840-1888)

25 Nisan 2013 0 yorum Tanzimat Edebiyatı 4667 Görüntüleme

NAMIK KEMAL (1840-1888)

21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. Babası Mustafa Asım Bey, annesi Zehra Hanım’dır. Küçük yaşta annesini kaybetmesi

sebebiyle büyükbabası Abdüllatif Paşa’nın yanında,onun görevi dolayısıyla çeşitli vilayetlerde geçmiştir. İlköğrenimine İstanbul’da başladı ise de büyükbabasının tayini üzerine Kars’ta özel hocalardan derler almaya başlamıştır. Büyükbabasının Sofya’ya tayini üzerine oraya geçmiş ve ilk şiirlerini orada yazmaya başlamıştır. 1857’de İstanbul’a döndükleri zaman şairlerin meclislerine girmeye başlamış ve bu alanda tanınmıştır. Arif Hikmet Bey’in başkanlığında toplanan Encümen-i Şuara arasına girmiştir. Bu sıralarda yazdığı şiirlerinde eski nazmın özellileri görülür. 1862’de Şinasi ile tanışmasının ardından Tasvir-i Efkâr gazetesinde yazmaya başladı. Şinasi 1865’te Paris’e giderken gazetenin idaresini Namık Kemal’e bırakmıştır. O, aynı yıl kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne girmiş ve şark meselesi üzerine yazdığı bir makale yüzünden hükûmetçe yazı yazmaktan men edilmiştir.

               

         Namık Kemal 1867’nin 17 Mayıs’ında Ziya Paşa ile kaçarak Paris’e gitmiştir. Hükümetle arası açılması sebebiyle daha önce oraya gelen Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu Mustafa Fazıl Paşa Namık Kemal ve arkadaşlarını himayesi altına almıştır. Aynı yıl padişahın Paris’i ziyareti sebebiyle Namık Kemal ve arkadaşları Londra’ya geçmiş ve orada Hürriyet gazetesini çıkarmışlardır. Hükûmetle barışıp İstanbul’a dönen Mustafa Fazıl Paşa’nın isteği doğrultusunda, hükümete ağır eleştirilerde bulunduğu Hürriyet gazetesinden ayrılan Namık Kemal, 1869’da Ziya Paşa ile bozuşur ve Paris’e döner. Nihayet 1870’te Zaptiye Nazırı Hüsnü Paşa’nın aracılığı ile İstanbul’a döner. Burada İbret gazetesini çıkarmaya başlayan Namık Kemal 1872’de Mahmud Nedim Paşa aleyhinde yazdığı yazılar sebebiyle Gelibolu Mutasarrıflığına tayin edilir. İstanbul’da çıkan İbret ve Hadika gazetelerine yazılar göndermeye devam eder. İbret gazetesinde çıkan yazılarında B. M. (baş Muharrir), Hadika gazetesinde çıkan yazılarında ise N. K. İmzalarını kullanmıştır.

 

                Namık Kemal’in ilk tiyatro eseri olan “Vatan yahut Silistre”nin 1 Nisan 1873’te Gedik Paşa Osmanlı Tiyatrosu’nda oynanması memlekette büyük yankılar uyandırmış ve bunun üzerine oyunun ikinci defa oynanmasına müsaade edilmediği gibi, oyunun yazarı Namık Kemal Kıbrıs’taki Magosa’ya sürülmüştür.

       Namık Kemal, Abdülaziz’in tahttan indirilmesi üzerine 1876’da İstanbul’a dönmüştür. II. Abdülhamid’in tahta çıkışıyla birlikte Namık Kemal de ve Ziya Paşa ile Kanun-ı Esasi Encümeni’ne seçilir. 1877 Osmanlı-Rus savaşını bahane eden II. Abdülhamit tahta çıkarken kendisine destek oan bütün yenilikçileri sürgün etmeye başladı. Bunlardan Midhat Paşa’yı Taif’e, Ziya Paşa’yı da Suriye’ye sürgün eder. İlk zamanlar Namık Kemal’e dokunmayan II. Abdülhamit, Namık Kemal aleyhinde verilen bir jurnal üzeriene onu beş aylık bir hapse mahkûm ettirdikten sonra Midilli’ye mutasarrıf olarak sürgün edildi. Adadaki Rumların şikayeti üzerine Rodos’a, buradan da Sakız adasına sürüldü. 2 Aralık  1888’de burada öldü. Naaşı, vasiyeti üzerine Bolayır’a defnedilmiştir.

                                                                                                                                                                      Namık Kemal Midilli’de sürgün günlerinde

NAMIK KEMAL’İN EDEBİ KİŞİLİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

NAMIK KEMAL’İN ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

NAMIK KEMAL’İ YETİŞTİREN İKİ İSİM YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ. 

Yazılan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Suç teşkil edecek yazılardan dolayı edebice.net sorumlu tutulamaz.

Yazar Hakkında

İlginizi Çekebilir

0 yorum